Code rood voor poldertracé

De ontknoping van een elf jaar lange zoektocht naar een veilige, duurzame en toekomstbestendige gebiedsontsluitingsweg voor Kruiningen-Yerseke komt dichterbij. Provinciale Staten volgen 6 november wellicht het voorstel van Gedeputeerde Staten en kiezen dan voor de verkeerde weg: de verbreding van de Zanddijk. Bewoners en ondernemers voelen zich in de steek gelaten, beschadigd en weggezet als querulanten. Niet in de laatste plaats omdat de bestuurlijke beeldvorming een schaduw werpt over hun ware intenties en motieven. De tijd tikt weg. Het is code rood voor het favoriete rode polder tracé. Daarom op deze site integraal het complete Zanddijk dossier. Daarin is met steun van ondernemers en bewoners en in alle eerlijkheid en openheid een betrouwbare reconstructie gemaakt van wat nu een ware lijdensweg dreigt te worden.

Kijk mee achter de deuren van het besluitvormingsproces. Laat de objectieve conclusies van onafhankelijke onderzoeken, gedane correspondentie vanuit het volk en de visie van experts en het bedrijfsleven op u inwerken. Oordeel vervolgens zelf hoe democratisch Zeeland tot nu toe met de belangen van burgers en bedrijfsleven is omgegaan.

De route die GS willen is Gewoon Slecht en levensgevaarlijk. De ondergrond is ‘besmeurd en vervuild’. De weg is niet goed voor nu en niet goed voor later. Waarom geld stoppen in een verkeerde oplossing die enkel voor de korte termijn geldt. Terwijl met een beperkte extra bijdrage van 7 miljoen euro het milieu wordt gediend, de veiligheid van onszelf en onze kinderen, evenals de bereikbaarheid, groei en continuïteit van het bedrijfsleven. Dan heeft Kruiningen-Yerseke een duurzame en veilige verbindingsweg die er over 100 jaar nog ligt.

Kijk niet weg! Zeg nee tegen het Zanddijk tracé. Zorg dat u de initiatiefnemers en u zelf later niets te verwijten heeft. Voorkom dat u straks alleen maar mag prevelen: we hebben het jammer genoeg laten gebeuren.

Dus KIJK! Klik hier voor openheid in geschriften rondom gestuurde besluitvorming:

Code rood voor poldertracéLees dossier ZanddijkTracé Zanddijk Gewoon SlechtDossier vervuildZeg nee tegen Zanddijk tracéTrek aan de bel nu het nog kanLaatste waarschuwing

© Poldertrace.nl,